Maatwerk voor kwetsbare jongeren

Voor jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) die een praktijkopleiding bij een erkend leerbedrijf volgen, wordt een maatwerktraject samengesteld. Dit maatwerk is gebaseerd op de werkprocessen die de branche heeft vastgesteld en die vastliggen in de kwalificatiedossiers van de reguliere mbo-opleidingen.

Talenten en vaardigheden

De praktijkopleider bij het erkende leerbedrijf stelt vast welke talenten en vaardigheden de leerling kan inzetten voor de werkzaamheden binnen het bedrijf. Het bedrijf bepaalt in overleg met de school hoeveel dagen per week de leerling bij het bedrijf werkt en hoeveel dagen de leerling op school wordt voorbereid op het werk.

Planning

De school plant samen met de praktijkopleider van het erkende leerbedrijf het praktijkleertraject, de intensiteit en de beoordelingsmomenten.

Praktijkloket

Het praktijkloket van SBB ondersteunt bij het samenstellen van het maatwerktraject. Daarnaast verstrekt het praktijkloket:

  • werkplekprofielen
    In het werkplekprofiel worden de afspraken over het maatwerktraject vastgelegd.
  • beoordelingsformulieren
    Met het beoordelingsformulier per werkproces kan de praktijkopleider kennis, vaardigheden en gedrag per werkproces beoordelen.
  • praktijkverkaring
    Scholen kunnen voor hun leerling een Praktijkverklaring aanvragen. De praktijkopleider verklaart met zijn handtekening dat de leerling de werkprocessen en prestatie-indicatoren voldoende beheerst.

Tot 1 augustus 2016 zijn de diensten van het praktijkloket alleen beschikbaar voor scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Naar het praktijkloket