Over Basiscijfers Jeugd

Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een actueel beeld van de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeidsmarkt en stagemarkt. Elk kwartaal komt er een update, met recentere cijfers of aanvullende informatie.

Interactieve dashboards

We hebben de overstap gemaakt naar interactieve dashboards. Zo ontsluiten we de informatie op een visuele en interactieve manier en vergroten we de actualiteit. De nieuwe Basiscijfers Jeugd bestaat nu uit vijf thema’s: studenten, kans op werk en stage, vacatures, werkzoekenden en stages en leerbanen.

Contactpersonen

Hier volgt een lijst met de contactpersonen per regio van UWV. De contactpersonen van SBB vindt u in het blok 'Contact in uw regio' op deze pagina.

Arbeidsmarktregio Adviseur Telefoon E-mail

Achterhoek

Roland Keiren

06 54 783 151

Roland.Keiren@uwv.nl

Amersfoort

Bert van de Geijn

06 54 783 162

Bert.vandegeijn@uwv.nl

Drechtsteden

Jacqueline Toxopeus

06 54 716 653

Jacqueline.toxopeus@uwv.nl

Drenthe

Erik Oosterveld

06 20 611 890

erik.oosterveld@uwv.nl

Flevoland

Paul Rijs

06 54 372 541

paul.rijs@uwv.nl

FoodValley

Roland Keiren

06 54 783 151

Roland.Keiren@uwv.nl

Friesland

Marieke Schramm

06 29 129 873

marieke.schramm@uwv.nl

Gooi en Vechtstreek

Bert van de Geijn

06 54 783 162

Bert.vandegeijn@uwv.nl

Gorinchem

Jacqueline Toxopeus

06 54 716 653

Jacqueline.toxopeus@uwv.nl

Groningen

Erik Oosterveld

06 20 611 890

erik.oosterveld@uwv.nl

Groot Amsterdam

Alexandra Benning

06 54 783 155

alexandra.benning@uwv.nl

Haaglanden

Jean-Paul Biever

06 54 372 541

jean-paul.biever@uwv.nl

Helmond-De Peel

Gerald Ahn

06 51 303 843

gerald.ahn@uwv.nl

Holland Rijnland

Martine van Doorn

06 54 303 065

martine.vandoorn@uwv.nl

Midden-Brabant

Nicole vd Goorbergh

06 31 947 595

nicole.vandergoorbergh@uwv.nl

Midden-Gelderland

Roland Keiren

06 54 783 151

Roland.Keiren@uwv.nl

Midden-Holland

Martine van Doorn 06 54 303 065 martine.vandoorn@uwv.nl

Midden-Limburg

Jeroen van den Berg

06 11 918 153 

jeroen.vandenberg@uwv.nl

Midden-Utrecht

Bert van de Geijn

06 54 783 162

Bert.vandegeijn@uwv.nl

Noord-Holland Noord

Erik Stam

06 15 119 162

erik.stam@uwv.nl

Noord-Limburg

Jeroen van den Berg 06 11 918 153  jeroen.vandenberg@uwv.nl

Noordoost-Brabant

Nicole v.d. Goorbergh

06 31 947 595

nicole.vandergoorbergh@uwv.nl

Regio Zwolle

Marieke Schramm 06 29 129 873 marieke.schramm@uwv.n

Rijk van Nijmegen

Jörgen Zegel

06 52 464 048

jorgen.zegel@uwv.nl

Rijnmond

Jena de Wit

06 11 058 202

jena.dewit@uwv.nl

Rivierenland

Jörgen Zegel 06 52 464 048 jorgen.zegel@uwv.nl

Stedendriehoek

Saskia Grit

06 54 783 153

saskia.grit@uwv.nl

Twente

Saskia Grit

06 54 783 153

saskia.grit@uwv.nl

West-Brabant

Willem van der Velde

06 54 378 948

willem.vandervelde@uwv.nl

Zaanstreek/Waterland

Alexandra Benning

06 15 882 041

alexandra.benning@uwv.nl

Zeeland

Willem van der Velde 06 54 378 948 willem.vandervelde@uwv.nl

Zuid-Holland Centraal

Jean-Paul Biever

06 54 372 541

jean-paul.biever@uwv.nl

Zuid-Kennemerland

Erik Stam 06 15 119 162 erik.stam@uwv.nl

Zuid-Limburg

Gerald Ahn 06 51 303 843 gerald.ahn@uwv.nl

Zuidoost-Brabant

Gerald Ahn 06 51 303 843 gerald.ahn@uwv.nl