Basiscijfers Jeugd – bronnen en update

Studenten

Studenten
Aantal ingeschreven studenten bij bekostigde mbo-instellingen in Nederland.

Bron: DUO, bewerking SBB
Updatefrequentie: twee keer per jaar (officiële voorlopige cijfers en definitieve cijfers)

Ontwikkeling van het aantal studenten
Ontwikkeling in de laatste 6 schooljaren van het aantal ingeschreven studenten bij bekostigde mbo-instellingen in Nederland.

Bron: DUO, bewerking SBB
Updatefrequentie: twee keer per jaar (officiële voorlopige cijfers en definitieve cijfers)

Gediplomeerden
Aantal gediplomeerden (behaalde diploma’s) bij bekostigde mbo-instellingen in Nederland.

Bron: DUO, bewerking SBB
Updatefrequentie: twee keer per jaar (officiële voorlopige cijfers en definitieve cijfers)

Ontwikkeling van het aantal gediplomeerden
Ontwikkeling in de laatste 6 schooljaren van het aantal gediplomeerden (behaalde diploma’s) bij bekostigde mbo-instellingen in Nederland.

Bron: DUO, bewerking SBB
Updatefrequentie: twee keer per jaar (officiële voorlopige cijfers en definitieve cijfers)

Kansen

Kans op werk
De indicator Kans op werk van SBB geeft de verwachte kans aan dat een recent gediplomeerde schoolverlater binnen een jaar na afstuderen een baan vindt op het niveau en in het verlengde van de gevolgde opleiding.

Bron: SBB
Updatefrequentie: per jaar

Kans op stage en Kans op leerbaan
Kans op stage en Kans op leerbaan zijn de graadmeters van SBB die een uitspraak doen over de verwachte kansen van mbo-studenten in het lopende kalenderjaar op het vinden van een stage of leerbaan.

Bron: SBB
Updatefrequentie: per jaar

Van WW naar werk
Het aandeel jongeren dat vanuit een WW-uitkering werk vindt is uitgedrukt als percentage van het totaal aantal werkhervattingen van jongeren. Hier is onderscheid gemaakt tussen werkhervatting binnen bedrijfssectoren of via een uitzendcontract.

Bron: UWV
Updatefrequentie: per halfjaar

Vacatures

Ontstane vacatures (SBB)
Het aantal ontstane vacatures op mbo-niveau in deze regio. SBB heeft de vacatures gekoppeld aan de mbo-beroepsgroepen en onderliggende kwalificaties. Door weging en ophoging is het mogelijk een betrouwbare inschatting te maken van het werkelijke aantal vacatures waarvoor extern is geworven.

Bron: Jobfeed, bewerking SBB
Updatefrequentie: voorlopig 2 keer per jaar

Ontwikkeling van het aantal ontstane vacatures (SBB)
Ontwikkeling van het aantal ontstane vacatures naar mbo-beroepsgroep, per kwartaal.

Bron: Jobfeed, bewerking SBB
Updatefrequentie: voorlopig 2 keer per jaar

Werkzoekenden

Geregistreerd werkzoekenden UWV
Geregistreerd werkzoekenden UWV (GWU) zijn personen van 15 tot 75 jaar die als werkzoekend bij UWV staan geregistreerd met een WW-uitkering, Bijstandsuitkering, Wajong-uitkering, WGA-uitkering, WAO-uitkering en dienstverlening van UWV of gemeenten ontvangen, of een actief cv op werk.nl hebben.

De gepresenteerde GWU-gegevens hebben betrekking op een standcijfer.

Bron: UWV
Updatefrequentie: per kwartaal

Nieuwe WW-instroom
Het aantal nieuw ingestroomde WW-gerechtigde personen wordt bepaalt op basis van administratiegegevens van het UWV. Bij WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5-weekse verslagperiodes.

De periode waarover gerapporteerd wordt is cumulatief en wordt vergeleken met dezelfde periode in het voorgaande jaar.

Bron: UWV
Updatefrequentie: per kwartaal

Stages en leerbanen

Aantal erkende leerbedrijven
Aantal leerbedrijven (peilmoment) dat een erkenning heeft om op te leiden.

Bron: SBB
Updatefrequentie: per kwartaal

Regionale mobiliteit
We laten zien waar de student woont en in welke arbeidsmarktregio de student een stage of leerbaan heeft.

Bron: DUO, bewerking SBB
Updatefrequentie: voorlopig twee tot vier keer per jaar

Aantal afgesloten bpv-overeenkomsten
Aantal afgesloten praktijkovereenkomsten, waarin de afspraken tussen student, school en erkend leerbedrijf vastgelegd zijn.

Bron: DUO en SBB
Updatefrequentie: voorlopig twee tot vier keer per jaar

Ontwikkeling afgesloten bpv-overeenkomsten (bvpo)
Ontwikkeling van het aantal afgesloten praktijkovereenkomsten per maand in de afgelopen drie jaar, waarin de afspraken tussen student, school en erkend leerbedrijf vastgelegd zijn.

Bron: DUO en SBB
Updatefrequentie: voorlopig twee tot vier keer per jaar