Klachten

Kantoor SBB in Zoetermeer

Heeft u een klacht? Dan kunt u ons klachtenformulier invullen. Onze klachtencoördinator reageert binnen drie werkdagen na het indienen van uw klacht. Eventueel vraagt de klachtencoördinator om noodzakelijke aanvullende gegevens.

Hoor en wederhoor

Wij passen bij elke klacht hoor en wederhoor toe. Als u een klacht heeft over een erkend leerbedrijf dan nemen wij ook altijd contact op met de betrokken onderwijsinstelling. Anonieme klachten kunnen wij daarom niet in behandeling nemen. Wel kunt u in het formulier aangeven dat u niet wilt dat wij uw gegevens delen met de onderwijsinstelling of het erkende leerbedrijf. Dan registreren wij uw klacht uitsluitend als signaal.

Minderjarig kind

Als ouder kunt u alleen een klacht indienen voor een minderjarig kind. Is uw kind 18 jaar of ouder, dan kan hij of zij zelf een klacht indienen.

Stagediscriminatie

Gaat uw klacht over stagediscriminatie? Dan kunt u uw klacht kwijt bij het meldpunt stagediscriminatie.

Afhandeling

Na afhandeling van uw klacht ontvangt u hierover bericht, tenzij u aangeeft dat u hier geen behoefte aan heeft.

Klacht indienen