Onderzoeker leefomgeving

De onderzoeker leefomgeving voert onderzoek uit naar verontreiniging van (water)bodems, water en lucht in verband met een vergunningsaanvraag. Met als doel advies te kunnen geven over (eenvoudige) kwaliteitsverbeteringen of omgevingsvergunning. Zoals uitvoering van water- en bodemsanering. Hij bereidt onderzoek voor en voert deze zelf uit op basis van procedures en beoordelingsrichtlijnen (BRL). Verder instrueert hij veldwerkers/monsternemers over monstername en metingen. Vervolgens interpreteert hij de onderzoeksgegevens en rapporteert hierover aan zijn leidinggevende. Noodzakelijke vereisten voor het werk van de onderzoeker leefomgeving zijn nauwkeurigheid en aandacht voor veiligheid. Hij kan daarbij omgaan met opdrachtgevers en publiek de weerstand die hij in sommige situaties ervaart.

Kerntaken en werkprocessen

Uitvoeren aanvullend onderzoek

 • Bereidt onderzoek voor op basis van protocol
 • Instrueert medewerkers over monstername en metingen
 • Geeft advies over en/of werkt mee aan verbeteren kwaliteit leefomgeving

Uitvoeren metingen leefomgeving en rapporteren resultaten

 • Voert veldmetingen en waarnemingen uit en/of neemt monsters
 • Onderhoudt werkplek en/of apparatuur
 • Interpreteert en rapporteert resultaten van metingen, waarnemingen en kaartgegevens

Uitvoering geven aan wet- en regelgeving leefomgeving

 • Geeft informatie en voorlichting over beschikkingen en meldingen en rapporteert over de voortgang
 • Bereidt aanvragen voor (eenvoudige) beschikking voor en handelt meldingen af
 • Onderzoekt problemen / klachten en handelt ze af

Ondersteunen zorgsystemen leefomgeving

 • Geeft informatie over zorgsystemen
 • Voert scans en nulinventarisaties uit en onderhoudt het zorgsysteem
 • Stelt eenvoudig verbeterplan op en voert het uit