Medewerker Marketing en Communicatie

De medewerker marketing en communicatie assisteert bij het opstellen van operationele plannen in het teken van het marketing- en communicatiebeleid. Hij is werkzaam op een marketing- en/of communicatieafdeling of bij een adviesbureau. Hij assisteert bij het onderzoeken van de markt en zet zelf onderzoeken op, die hij ook uitvoert. De gesignaleerde ontwikkelingen verwerkt hij tot managementinformatie. Verder verzorgt hij on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten. Denk aan het ontwikkelen en beheren van pr-materiaal en het redigeren van aangeleverde teksten. Hij kan zich zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken en heeft het improvisatievermogen om goed in te spelen op veranderende situaties. Kenmerkend voor deze zelfstandige teamspeler is zijn flexibele en dienstverlenende instelling.

Kerntaken en werkprocessen

Assisteert bij het onderzoeken van de markt

 • Volgt ontwikkelingen op de markt
 • Analyseert de gesignaleerde ontwikkelingen en verwerkt deze tot managementinformatie
 • Zet marktonderzoeken op
 • Voert marktonderzoeken uit

Assisteert bij het verzorgen van de corporate informatie

 • Redigeert aangeleverde teksten
 • Geeft voorlichting over de organisatie aan derden

Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ter uitwerking van het marketing- en communicatiebeleid

 • Zoekt informatie op voor een operationeel plan en analyseert deze
 • Doet voorstellen voor een operationeel plan
 • Werkt een operationeel plan uit
 • Becommentarieert en actualiseert operationele plannen

Verzorgt on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten

 • Brengt marketing- en communicatievraagstukken in kaart
 • Bedenkt oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukken
 • Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- en communicatievraagstukken
 • Voert een projectplan uit ter oplossing van marketing- en communicatievraagstukken
 • Evalueert een projectplan m.b.t. marketing- en communicatievraagstukken
 • Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal
 • Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de website