Eerste monteur mechatronica

De eerste monteur mechatronica werkt op locatie bij de klant en installeert en test mechatronische producten. Daarnaast houdt hij zich bezig met onderhoudswerkzaamheden. Hij kan werktekeningen lezen en vraagt zo nodig aanvullende informatie. Hij beschikt over specialistische kennis op het gebied van elektrotechniek en werkbouwkunde en past zijn kennis nauwkeurig toe. Hij is altijd alert op knelpunten, afwijkingen en onveilige situaties. De eerste monteur mechatronica werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van zijn werk, en deels verantwoordelijk voor het eindresultaat van de mechatronische producten. Hij is ook verantwoordelijk voor een veilige werkplek.

Uitgeschreven tekst bij deze video

We volgen een dag uit het werkzame leven van een student en de praktijkopleider voor het beroep eerste monteur mechatronica.

 

We zijn nu bij Clondalkin Flexible Packaging in Rotterdam.

 

Kijk Sander, ik heb hier twee lijsten voor jou. Preventief onderhoud mechanisch en elektrisch.

 

Mijn werkzaamheden bestaan uit voornamelijk machineonderhoud. Daarbij doe ik ook het onderhoud aan het gebouw. Continu verschilt het. Dat vind ik het leukst. Ik ben nu de derde generatie binnen het bedrijf.

 

Je ziet hem groeien, je ziet hem ontplooien. Als vader zijnde ben ik zo trots als een pauw.

 

Kijk, hij ziet er nog goed uit.

 

Ja.

 

We hebben hier een aardeklem. Die hebben we nodig om de pomp te aarden.

 

Hij weet zo veel van de machines hier dat ik me afvraag of ik dat wel allemaal geleerd krijg.

 

Je weet dat een dancerwals, die houdt de baan op spanning.

 

Ik vind het allround vakmangebeuren van mechatronica het leukst. Omdat je mechanisch dingen krijgt, dus dingen lassen, tandwielen uitlijnen, maar ook elektromotoren aansluiten.

 

Ziet er goed uit.

 

Je moet nieuwsgierig zijn naar de techniek om te begrijpen wat je moet kunnen onderhouden.

 

De oude technieken worden samengevat met de hedendaagse technieken van nu.

 

Het is belangrijk dat je ook weet hoe het vroeger heeft gewerkt. Dat is eigenlijk maar 10 jaar geleden.

 

Hij staat op wisselspanning.

 

Dit is ook wisselspanning. Dus dan gaan we dat mooi even meten.

 

Ik hoop hier eigenlijk over 25 jaar nog te kunnen staan. In de voetsporen treden van m’n vader en m'n opa. Dat vind ik het leukste wat er is.

 

Zullen we even die pomp gaan repareren?

 

Dat gaan we doen.

 

Kerntaken en werkprocessen

Installeert en test mechatronische producten

 • Bereidt installeren en testen van mechatronische producten voor
 • Bouwt montage-ondergronden op
 • Plaatst elektrotechnische- en werktuigbouwkundige onderdelen
 • Sluit onderdelen aan
 • Installeert mechatronische producten
 • Regelt mechatronische producten in en stelt ze af
 • Test mechatronische producten
 • Assisteert bij het testen van nieuwe producten
 • Rondt installeren en testen van mechatronische producten af

Onderhoudt mechatronische producten

 • Lokaliseert storingen
 • Voert onderhoud en modificaties uit
 • Rondt onderhoud van mechatronische producten af

Begeleidt werkzaamheden

 • Voert overleg over uit te voeren werkzaamheden
 • Plant en organiseert de uitvoering van de werkzaamheden
 • Begeleidt de voortgang van het werk

Maakt elektrotechnische- en mechatronische producten

 • Bereidt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten voor
 • Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten samen
 • Stelt elektrotechnische- en mechatronische producten in en test ze
 • Rondt het maken van elektrotechnische- en mechatronische producten af