Stagefonds Zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is eindverantwoordelijk voor het Stagefonds Zorg. Na afloop van het schooljaar keert het 112 miljoen euro uit aan zorg- en welzijnsinstellingen voor gerealiseerde stageplaatsen. SBB beperkt de administratieve lasten voor zorgorganisaties en het ministerie. De subsidies worden op concernniveau verstrekt.

  • SBB inventariseert tijdens het schooljaar via de scholen bij welke zorginstellingen studenten stage hebben gelopen.
    • Roc’s registreren alle stages in het Basisregister Onderwijs (BRON). SBB krijgt hier elke maand een uitdraai van.
    • Hogescholen en particuliere onderwijsinstellingen die niet zijn aangesloten bij BRON, leveren hun stagegegevens aan SBB via een onlineportal.
  • Scholen ontvangen een aantal keer per jaar een terugkoppeling van SBB met het verzoek om hun stagegegevens te controleren en aan te vullen.
  • In het voorjaar verzoekt SBB de leerbedrijven waar stages zijn gerealiseerd, om hun gegevens te controleren en een aantal vragen te beantwoorden. Op basis daarvan stelt het ministerie vast of de organisatie subsidie krijgt.
  • Wanneer een leerbedrijf in aanmerking komt voor subsidie, wordt het in augustus door het ministerie van VWS aangeschreven, met het verzoek om in te loggen op de online portal van het ministerie. Hier staat een aanvraagformulier klaar, waarop het aantal stageplaatsen in fte vooraf is ingevuld. Het concern controleert, ondertekent en dient de aanvraag in bij VWS voor 1 oktober 2018.
  • Concerns die eind augustus geen formulier hebben ontvangen over het afgelopen schooljaar, of het niet eens zijn met de beslissing, kunnen tot 1 oktober 2018 zelf subsidie aanvragen via VWS.

Heeft u vragen over het Stagefonds Zorg? Neem contact op met de Servicedesk van SBB. Kijk voor meer informatie op: www.dus-i.nl/subsidies/stagefonds-zorg.