3 acties

Trainingen en hulpmiddelen

Begeleidings-gesprekken voeren

Workshop

U leert hoe u een begeleidingsgesprek voert waarbij u de goede en verbeterpunten goed onderbouwd aangeeft. Zo wordt het voor de student helder hoe hij de eindstreep haalt en geeft u de student een eerlijke kans.

Meer informatie

Beoordelen

Leaflet

Dit document bevat informatie en praktische tips over hoe u een student beoordeelt.

Download document

Beoordelen

Tipkaart

Dit document bevat tips voor een effectieve beoordeling van studenten.

Download document

BPV Monitor

Leaflet

Met de BPV Monitor evalueert SBB de beroepspraktijkvorming (bpv). We stellen vragen aan de praktijkopleider of contactpersoon bpv van het leerbedrijf en de student. De antwoorden helpen de kwaliteit van stages en leerbanen te verbeteren. Dit document bevat informatie over de BPV monitor.

Download document

BPV Protocol

Protocol

Dit document bevat informatie over het BPV Protocol. In het BPV Protocol staan afspraken tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkgeversorganisaties, de MBO Raad en SBB voor een kwalitatief goede beroepspraktijkvorming (bpv).

Download document

Eerlijk beoordelen

Workshop

U leert hoe u de student eerlijk kunt beoordelen. We kijken ook hoe u uw beoordeling vertaalt in een heldere tekst en eventueel een cijfer zodat de student hier echt wat aan heeft.

Meer informatie

Feedback

Tipkaart

Het gedrag dat de student (werknemer) en uzelf laten zien, kan anders worden geïnterpreteerd dan het wordt bedoeld. Om dit te controleren is feedback een belangrijk hulpmiddel. Dit document bevat tips en suggesties over hoe u feedback geeft.

Download document

Feedback geven

Workshop

Herkent u dat? U geeft de student feedback en de student is direct op zijn teentjes getrapt. Het lijkt wel of ze niks meer kunnen verdragen! In deze module leert u hoe u met behoud van relatie feedback geeft en u samen met de student weer op een lijn komt te zitten.

Meer informatie

Gespreksvoering

Tipkaart

Als praktijkopleider voert u regelmatig gesprekken met een student. U krijgt daardoor beiden inzicht in de voortgang van het leren in de praktijk. Dit document bevat tips voor en suggesties over hoe u introductie-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met studenten voert.

Download document

Objectief oordelen

Webinar

Als praktijkopleider velt u een oordeel over de student en zijn of haar succes tijdens de stageperiode. Uw eigen houding bepaalt voor een deel het succes van de student. In dit webinar krijgt u inzicht in de valkuilen die een objectief oordeel in de weg staan. Ook leert u de student op waarde in te schatten zodat zijn of haar talenten optimaal ontwikkeld en benut worden.

Bekijk webinar

Objectief oordelen en feedback geven

E-learning

In deze online training leert u als praktijkopleider de student aan te spreken op gedrag en te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

Start e-learning (login nodig)

Vragenlijst studentwaardering

Beknopt

Wanneer in uw organisatie geen eigen evaluatieformulier beschikbaar is, kunt u met dit formulier de waardering van de student bespreken en vastleggen. Studenten melden bij de school soms onderwerpen die zij niet rechtstreeks bij het leerbedrijf durven aan te kaarten. Het kan zowel student als praktijkopleider helpen als u hiernaar concreet vraagt bij de evaluatie.

Download document

Vragenlijst studentwaardering

Uitgebreid

Wanneer in uw organisatie geen eigen evaluatieformulier beschikbaar is, kunt u met dit formulier de waardering van de student bespreken en vastleggen. Studenten melden bij de school soms onderwerpen die zij niet rechtstreeks bij het leerbedrijf durven aan te kaarten. Het kan zowel student als praktijkopleider helpen als u hiernaar concreet vraagt bij de evaluatie.

Download document