Voorstel voor een keuzedeel

Een mbo-opleiding bestaat voortaan niet alleen uit een kwalificatie, maar ook uit een of meer keuzedelen. Het keuzedeel is een verrijking bovenop de kwalificatie. Hiermee kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Het keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen de mbo-opleiding en beslaat 15% van de opleidingstijd. De student doet er ook examen in, al kan hij (nog) niet op dat onderdeel zakken. De minister heeft wel de intentie om keuzedelen voorwaardelijk te maken voor diplomering.

Het initiatief voor een keuzedeel kan komen van een sectorkamer of vanuit een school, bedrijf of brancheorganisatie. Hiervoor dient u een formulier in te vullen.

Doe een voorstel