Project oriënterende bedrijfsbezoeken

oriënterende bedrijfsbezoeken

In het studiejaar 2018-2019 start het project oriënterende bedrijfsbezoeken, waarbij een student en een praktijkopleider één dag werkenderwijs met elkaar kennismaken. Zo vormt de student een realistisch beeld van de beroepspraktijk en kan hij of zij een weloverwogen keuze maken voor een stage of leerbaan. Het leerbedrijf krijgt inzicht in de vaardigheden en verwachtingen van mbo-studenten en heeft de kans om toekomstige stagiairs te werven.

Wat is een oriënterend bedrijfsbezoek? 

Studenten vinden het soms lastig om zichzelf te introduceren bij een leerbedrijf. Tijdens een oriënterend bedrijfsbezoek maken een student en praktijkopleider in één dag op een laagdrempelige kennis met elkaar. Samen gaan zij aan de slag in de beroepspraktijk. De student laat zien welke vaardigheden hij in huis heeft en vormt een realistisch beeld van de beroepspraktijk.

Leerbedrijven hebben de kans om buiten de reguliere werving en selectieprocedures om stagiairs te werven. Ook helpt het bedrijfsbezoek om een inschatting te maken van de kennis en vaardigheden van studenten. Daarnaast dragen leerbedrijven bij aan de arbeidsmarktparticipatie van jongeren.

Aan het eind van de dag evalueren de praktijkopleider en student samen de dag. Eventueel bespreken zij de mogelijkheden voor een toekomstige stageplaats. Ook leerbedrijven die nog geen stageplaats beschikbaar hebben, kunnen deelnemen aan het project.

Het project

Het project oriënterende bedrijfsbezoeken is onderdeel van een onderzoek dat wordt geleid door MBO Diensten in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Universiteit Utrecht en SBB. Het doel van het project is om te onderzoeken of een oriënterend bedrijfsbezoek de kans vergroot om aangenomen te worden voor een stageplaats.

Na het oriënterend bedrijfsbezoek ontvangt het leerbedrijf een vragenlijst van de Universiteit Utrecht. Zo wordt onderzocht of studenten die een oriënterend bedrijfsbezoek aflegden, eerder worden aangenomen voor een stageplaats dan studenten die geen oriënterend bedrijfsbezoek aflegden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en de gegevens worden anoniem verwerkt.

De studenten ontvangen een andere vragenlijst. Daarmee wordt onderzocht of ze een realistisch beeld van het beroep en het leerbedrijf hebben gekregen. Deelnemende studenten volgen een bol-opleiding en hebben geen tot weinig stage-ervaring. Zij zoeken voor aankomende stageperiode nog een stageplaats.

Fases van het bedrijfsbezoek

De voorbereiding voor het leerbedrijf

 • bevestig uw deelname
 • de student neemt contact op met het leerbedrijf om zichzelf te introduceren
 • de praktijkopleider bereidt een dagprogramma voor en bevestigt het orienterende bedrijfsbezoek aan de student

Het bezoek

 • de praktijkopleider en de student werken samen in een veilige leeromgeving
 • de student krijgt een realistisch beeld van de beroepspraktijk
 • de student stelt vragen aan de praktijkopleider en maakt kennis met het bedrijf
 • de student laat zijn vaardigheden zien
 • aan het eind van de dag evalueren de praktijkopleider en de student het bezoek
 • eventueel bespreken de praktijkopleider en de student de mogelijkheden voor een stage of leerbaan in de toekomst

Vervolgstappen

 • de student reflecteert het bedrijfsbezoek op school en wordt gestimuleerd om in contact te blijven met het leerbedrijf 
 • het leerbedrijf ontvangt een vragenlijst van de Universiteit Utrecht over de ervaring met het oriënterend bedrijfsbezoek

Dagprogramma

Voor het bedrijfsbezoek stelt de praktijkopleider een dagprogramma op. De onderstaande punten dragen bij aan een goed dagprogramma:

 • ontvang de student persoonlijk in ontspannen sfeer en beantwoord de vragen van de student
 • informeer over het bedrijf en het beroep
 • inventariseer wat de student zelf over het bedrijf weet en leg uit wat de persoonlijke kwaliteiten en beroepsvaardigheden zijn die nodig zijn voor het beroep
 • geef een rondleiding en stel collega's voor
 • ga samen aan het werk met deeltaken uit de beroepspraktijk
 • vertel werkenderwijs over persoonlijke ervaringen
 • evalueer de dag samen
 • bespreek eventueel de mogelijkheden voor een stage of leerbaan voor in de toekomst