Project oriënterende bedrijfsbezoeken

oriënterende bedrijfsbezoeken

In het studiejaar 2018-2019 start het project oriënterende bedrijfsbezoeken, waarbij een student en een praktijkopleider één dag werkenderwijs met elkaar kennismaken. Zo vormt de student een realistisch beeld van de beroepspraktijk en kan hij of zij een weloverwogen keuze maken voor een stage of leerbaan. Het leerbedrijf krijgt inzicht in de vaardigheden en verwachtingen van mbo-studenten en heeft de kans om toekomstige stagiairs te werven.

Wat is een oriënterend bedrijfsbezoek? 

Studenten vinden het soms lastig om zichzelf te introduceren bij een leerbedrijf. Het oriënterende bedrijfsbezoek laat studenten en het bedrijfsleven met elkaar kennismaken op een laagdrempelige manier. Tijdens het korte bedrijfsbezoek laat de student zien welke vaardigheden hij in huis heeft. Gedurende de dag krijgt de student een realistisch beeld van het beroep, waardoor hij een goede keuze kan maken voor een stage of leerbaan, afstudeerrichting of loopbaan.

Het project biedt leerbedrijven de kans om talenten te ontdekken en buiten de gebruikelijke werving en selectieprocedures potentiële werknemers te ontmoeten. Het oriënterende bedrijfsbezoek helpt om een goede inschatting te maken van de kennis en vaardigheden van studenten en draagt bij aan de arbeidsmarktparticipatie van jongeren. Aan het eind van het bedrijfsbezoek evalueren de praktijkopleider en de student samen de dag. Eventueel bespreken zij de mogelijkheden voor een toekomstige stage of leerbaan.

Het project

Het project oriënterende bedrijfsbezoeken is onderdeel van een onderzoek dat wordt geleid door MBO Diensten in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Universiteit Utrecht en SBB. Het doel van het project is om te onderzoeken of een oriënterend bedrijfsbezoek de kans vergroot om aangenomen te worden voor een stageplaats.

Na het oriënterend bedrijfsbezoek ontvangt het leerbedrijf een vragenlijst van de Hogeschool Utrecht. Zo wordt onderzocht of studenten die een oriënterend bedrijfsbezoek aflegden, eerder worden aangenomen voor een stageplaats dan studenten die geen oriënterend bedrijfsbezoek aflegden. De vragenlijst is geheel vrijwillig en de gegevens worden anoniem verwerkt.

De studenten ontvangen een andere vragenlijst, waarmee wordt onderzocht of ze zich een realistisch beeld hebben gevormd van het beroep en het leerbedrijf. Zij hebben geen tot weinig stage-ervaring en zoeken voor aankomende stageperiode nog een stageplaats.

Fases van het bedrijfsbezoek

De voorbereiding voor het leerbedrijf

 • bevestig uw deelname
 • de student neemt contact op met het leerbedrijf om zichzelf te introduceren
 • de praktijkopleider bereidt een dagprogramma voor en bevestigt het orienterende bedrijfsbezoek aan de student

Het bezoek

 • de praktijkopleider en de student werken samen in een veilige leeromgeving
 • de student krijgt een realistisch beeld van de beroepspraktijk
 • de student stelt vragen aan de praktijkopleider en maakt kennis met het bedrijf
 • de student laat zijn vaardigheden zien
 • aan het eind van de dag evalueren de praktijkopleider en de student het bezoek
 • eventueel bespreken de praktijkopleider en de student de mogelijkheden voor een stage of leerbaan in de toekomst

Vervolgstappen

 • de student reflecteert het bedrijfsbezoek op school en wordt gestimuleerd om in contact te blijven met het leerbedrijf 
 • het leerbedrijf ontvangt een vragenlijst van de Universiteit Utrecht over de ervaring met het oriënterend bedrijfsbezoek

Dagprogramma

Voor het bedrijfsbezoek stelt de praktijkopleider een dagprogramma op, zodat de student een realistische indruk van het leerbedrijf krijgt. De onderstaande punten dragen bij aan een goed dagprogramma:

 • ontvang de student persoonlijk in ontspannen sfeer en beantwoord de vragen van de student
 • informeer over het bedrijf en het beroep
 • inventariseer wat de student zelf over het bedrijf weet en leg uit wat de persoonlijke kwaliteiten en beroepsvaardigheden zijn die nodig zijn voor het beroep
 • geef een rondleiding en stel collega's voor
 • ga samen aan het werk met deeltaken uit de beroepspraktijk
 • vertel werkenderwijs over persoonlijke ervaringen
 • evalueer de dag samen
 • bespreek eventueel de mogelijkheden voor een stage of leerbaan voor in de toekomst