Competenties

Student en praktijkopleider in schoonmaak en glazenwassen

Als praktijkopleider hebt u een begeleidende en opleidende rol. U brengt vakkennis over en stimuleert de student om zich verantwoordelijk te voelen voor zijn leerproces en zijn functioneren als medewerker. U motiveert de student en stemt de begeleiding op hem af. Ook let u op de voortgang van het leerproces.

Zoals vastgelegd in het Reglement erkenning leerbedrijven SBB zijn de volgende competenties van belang:

Aansturen

 • Stem uw manier van opleiden af op de taakvolwassenheid en leerstijl van de student
 • Houd in de gaten of de student functioneert volgens de gemaakte afspraken en geef duidelijke instructies als de student niet aan de verwachting (dreigt) te voldoen

Begeleiden

 • Stimuleer en coach de student
 • Geef de student heldere en constructieve feedback
 • Motiveer de student door hem in meer of mindere mate sociaal-emotioneel te ondersteunen

Beslissen en activiteiten initiëren

 • Beslis of de student voortgang boekt in zijn leerproces
 • Bepaal op welke gebieden de student zich moet ontwikkelen

Instructies en procedures volgen

 • Werk bij het beoordelen van de voortgang van de student met toetsinstrumenten en volgens bijbehorende procedures, zodat de student een objectieve en valide beoordeling krijgt

Leren

 • Evalueer de bpv-periode om verbeterpunten te signaleren en om die punten te verbeteren

Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten

 • Vraag de student wat hij wil leren tijdens de beroepspraktijkvorming en haak daarop in

Plannen en organiseren

 • Maak in een gesprek helder welke leerdoelen moeten worden behaald
 • Plan leeractiviteiten van de student
 • Volg de voortgang van het leerproces
 • Besluit wanneer u moet ingrijpen in het leerproces

Samenwerken en overleggen

 • Toon interesse in de student door te luisteren, vragen te stellen en de student te observeren
 • Bespreek, na eventuele raadpleging van anderen, uw observaties met de student
 • Stimuleer de student mee te denken over de verdere invulling van zijn leerproces
 • Luister naar adviezen van de praktijkbegeleider en adviseur praktijkleren en geef aan wat u met de adviezen doet

Vakdeskundigheid toepassen

 • Leg uit hoe zaken werken, doet dit voor of laat de student nadenken over vakspecialistische zaken
 • Gebruik uw vakkennis om de student te beoordelen
 • Bekijk informatie van de school, de wensen van de student en de mogelijkheden binnen het leerbedrijf om na te gaan op welke manier de leerdoelen kunnen worden behaald
 • Observeer de student aan de hand van de beoordelingscriteria en geef een waardering aan deze observaties