Actieplan voor stages en leerbanen

Met een actieplan zorgt SBB samen met onderwijs en bedrijfsleven voor voldoende stages en leerbanen.

Lees meer

Hebt ú ruimte voor een student?

Word erkend leerbedrijf

Cijfers

Per 31 augustus 2023 zijn er 1.295 tekorten aan stages en leerbanen. Ten opzichte van de meting op 30 juni 2023 is het aantal tekorten per saldo met 10 stageplekken afgenomen. Het aantal tekorten is hiermee al langere tijd stabiel laag vergeleken met het totaal van de 500.000 mbo studenten.

Adviseurs praktijkleren van SBB halen bij mbo-scholen in de regio doorlopend informatie op over tekorten aan stages en leerbanen. Met deze informatie is het mogelijk snel te reageren op dreigende tekorten en gerichte actie te ondernemen. Zo zorgen we samen met onderwijs en bedrijfsleven voor voldoende leerplekken.

Bekijk de ontwikkeling van stagetekorten