Actieplan voor stages en leerbanen

Met een actieplan zorgt SBB samen met onderwijs en bedrijfsleven voor voldoende stages en leerbanen.

Lees meer

Hebt ú ruimte voor een student?

Word erkend leerbedrijf

Cijfers

Per 26 april 2023 zijn er 1.405 tekorten aan stages en leerbanen. Ten opzichte van de meting op 30 maart 2023 zijn de tekorten per saldo met 19 stageplekken gedaald. Dat betekent dat meer dan 99% van de studenten een stage- of leerbaan weet te vinden.

Adviseurs praktijkleren van SBB halen bij mbo-scholen in de regio doorlopend informatie op over tekorten aan stages en leerbanen. Met deze informatie is het mogelijk snel te reageren op dreigende tekorten en gerichte actie te ondernemen. Zo zorgen we samen met onderwijs en bedrijfsleven voor voldoende leerplekken.

Bekijk de ontwikkeling van stagetekorten