Actieplan voor stages en leerbanen

Met een actieplan zorgt SBB samen met onderwijs en bedrijfsleven voor voldoende stages en leerbanen.

Lees over de voortgangsrapportage

Hebt ú ruimte voor een student?

Word ook erkend leerbedrijf

Cijfers

Per 23 februari 2023 zijn er 1.923 tekorten aan stages en leerbanen. Ten opzichte van de meting op 26 januari 2023 zijn de tekorten per saldo met 109 stageplekken gedaald.

Adviseurs praktijkleren van SBB halen bij mbo-scholen in de regio doorlopend informatie op over tekorten aan stages en leerbanen. Met deze informatie is het mogelijk snel te reageren op dreigende tekorten en gerichte actie te ondernemen. Zo zorgen we samen met onderwijs en bedrijfsleven voor voldoende leerplekken.

Bekijk de ontwikkeling van stagetekorten