Bedrijfsleven en beroepsonderwijs vormen samen SBB

Regionaal advies onderwijs arbeidsmarkt

De regionale adviseurs onderwijs arbeidsmarkt zijn namens SBB het aanspreekpunt voor beleidpartners in de regionale aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. De adviseurs vertegenwoordigen hiermee in de regio het bovensectoraal beleid van SBB op het terrein van de kwalificatiestructuur, examens, beroepspraktijkvorming en het opleidingsaanbod.

Het werk van de regionaal adviseurs gebeurt in een netwerk van overheden, onderwijsinstellingen en georganiseerd bedrijfsleven in de 35 arbeidsmarktregio's. Binnen dit netwerk werken de adviseurs op strategisch en beleidsinhoudelijk niveau aan de beleidsontwikkelingen rondom de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Door de samenwerking in het netwerk koppelen de regionale adviseurs de regionale beleidsontwikkelingen aan de beleidsontwikkelingen van SBB.

Producten en diensten

De regionale adviseurs onderwijs arbeidsmarkt ondersteunen hun netwerk met diverse producten en diensten. Onderstaande producten en diensten kunnen helpen de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in uw regio te verbeteren.

Contact

De regionale adviseurs onderwijs arbeidsmarkt voor uw regio vindt u in het overzicht regionaal adviseurs.